Onze missie

Als besturen in het primair onderwijs zetten wij ons in voor kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen in het primair onderwijs in de regio Tilburg. Leerlingen, ouders, medewerkers en partners kunnen vertrouwen op een proactieve organisatie die doelgericht en efficiënt werkt. We nemen initiatief om samen met anderen ons doel te bereiken. Het leggen van verbinding tussen organisaties en binnen organisaties hoort daarbij.

Onze visie

Als schoolbesturen dragen we samen bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen in de regio Tilburg. T-PrimaiR is samen met de partners binnen de regio Tilburg koersbepalend op het brede terrein van onderwijs en opvang. We zitten als één partij aan tafel, zijn eenduidig en laten één geluid horen. Landelijk zijn we actief, zichtbaar en vervullen we samen met anderen een beleidsbeïnvloedende rol. Door onze gezamenlijke proactieve aanpak zijn we in staat om veranderingen en innovaties binnen onze eigen organisaties tijdig, efficiënt en zorgvuldig door te voeren. Kinderen, ouders, medewerkers en partners kunnen daarbij rekenen op actieve betrokkenheid en adequate ondersteuning.

Onze kernwaarden

Koersbepalend
Niet volgend of passief, maar juist voorop om mede de koers te bepalen. Samen met partners (zowel lokaal, regionaal als landelijk) het voortouw nemen op het gebied van onderwijs en opvang. Kansen willen we benutten en zijn eenduidig in ons optreden.

Kwaliteitsbewust
Voldoen aan de (wettelijke) eisen en inspelen op de vanzelfsprekende behoeften van leerlingen, ouders, medewerkers en partners vormen een belangrijke basis voor ons handelen. We halen het beste uit onszelf en de ander.

Betrokken
Wij hebben passie voor het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. Wij werken samen vanuit betrokkenheid op leerlingen, medewerkers en partners voor wie en met wie we werken. We dragen bij aan emancipatie en democratisch burgerschap.

Lerend
Onze opdracht is om kinderen te laten leren. Dat doen we goed als we ook zelf willen leren: Samen met alle medewerkers, zowel van elkaar als van externen van buiten onze regio.

Verbindend
Als onderwijsorganisaties kunnen we het niet alleen. Het vereist van ons: samenwerken, opbouwen, ondernemen, delen, samen groeien en ontwikkelen. We hebben vertrouwen in elkaar en dat wordt gevoed door samen- en tegenspraak.

Palet013 Expertiseplatform voor professionals 0-13