Yoni Paridaans
mail yoni.paridaans@tprimair.nl

Als co-creator denk ik graag met scholen en netwerkpartners mee in het creëren van kansen voor alle Tilburgse kinderen van 0-13 jaar!

Wat voor de ene school heel vanzelfsprekend is, is dat voor een andere school niet. Met 10 jaar ervaring als brede school coördinator en procesbegeleider ga ik graag samen op zoek naar maatwerk.