Sietske van der Wegen
mail sietske.vanderwegen@tprimair.nl

Alle kinderen binnen de gemeente Tilburg laten opgroeien in een rijke leer- en leefomgeving is mijn streven. Het geeft energie om samen met locatiedirecteuren en haar partners dit te bewerkstelligen. De kracht van verbinding is waar ik voor sta. Ruim tien jaar heb ik hier als leerkracht aan bijgedragen en nu in de rol als procesondersteuner ILP.