Pieter Jansen
directeur
phone 06-22216455
mail pieter.jansen@tprimair.nl

Mijn drive komt voort uit het van betekenis willen zijn voor kinderen. Ooit begonnen als docent nu als ondersteuner van de bestuurlijke samenwerking in de regio Tilburg. Door deze samenwerking te versterken kunnen we het verschil maken voor alle kinderen in onze regio en iedereen die daar in het primair onderwijs werkt.