Marina Smits
mail marina.smits@tprimair.nl

Mijn drive is om samen met scholen en partners in de wijk het juiste doen te voor de kinderen en de ouders. Dat de kinderen, als ze de basisschool verlaten, zich ook de juiste competenties eigen hebben kunnen maken zodat ze mee kunnen doen in deze complexe maatschappij. Dat ze hun talenten ten volle kunnen benutten en dat er gelijke kansen zijn voor alle kinderen ongeacht hun achtergrond. Ondersteunend te zijn aan dit proces op verschillende plekken in de stad daar ligt mijn passie.